Is mediation voor uw conflict geschikt?

Mediation is voor veel conflicten geschikt, bijvoorbeeld:
 • echtscheiding, omgangsregelingen, erfenissen (nalatenschapsbemiddeling) en andere familiezaken
 • arbeidsconflicten
 • burenruzies
 • conflicten binnen of tussen bedrijven, besturen en organisaties.
Mediation is uitermate geschikt in deze gevallen:
 • u wilt de oplossing in eigen hand houden
 • u wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (scheiding en kinderen, op kantoor)
 • u bent bereid om met de andere partij te praten en samen oplossingen te vinden
 • u bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt
 • u zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen
 • er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben.
De voordelen van mediation zijn:
 • het proces verloopt sneller dan een juridische procedure
 • het is goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen)
 • omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen en gemakkelijker worden geaccepteerd
 • mediation heeft een informeel karakter
 • er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak
 • er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst
 • de oplossing mag buiten het dwingend recht om afgesproken worden, er is dus meer ruimte voor creatieve oplossingen; uiteraard mag de oplossing niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.