Hoe werkt een mediation?

1. Voor de start
2. Intake
3. Mediation overeenkomst
4. Mediation bijeenkomsten
5. Onderhandelingsfase
6. Einde: vaststellingsovereenkomst

1. Voor de start

a) U wilt op eigen initiatief een mediation starten
Wilt u beiden het conflict oplossen zonder tussenkomst van advocaat of rechter, dan kunt u zelf contact opnemen met Arletta J de Bis Hulleman, MfN registermediator. Als MfN registermediator dien ik mij te houden aan de MfN Gedragsregels en stel ik mij onafhankelijk en neutraal op.

b) De rechter heeft u doorverwezen naar mediation
Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert het conflict alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat u er alsnog uitkomt via mediation.

2. Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra u een (eerste) afspraak met mij gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld bij mij op kantoor. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake en pro deo). U maakt kennis met mij en mijn werkwijze. Ik zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

3. Mediation overeenkomst

Bij de intake leg ik een aantal dingen vast in een mediation overeenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. Ik verklaar in deze overeenkomst dat ik onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heb bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediation traject staan op papier. Daarom is zo'n overeenkomst heel belangrijk. Elke MfN registermediator is verplicht te werken met een mediation overeenkomst.

4. Mediation bijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediation overeenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Ik maak gespreksverslagen (op hoofdlijnen). Na een of een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. Ik heb verschillende technieken waarmee ik u help om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan leg ik deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan dient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. Ik zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.